Advertisements

Chuyên mục: Bài báo

Tu luc van doan

Tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn: một thái độ ứng xử thẩm mỹ đối với lớp trẻ giai đoạn 1930-1945

Advertisements

Advertisements

Nguyễn Hoàng và cuộc Nam tiến

Hồng Nhuệ (Nguyễn Khắc Xuyên) Nguyễn Hoàng sinh năm 1524, là con thứ của Nguyễn Kim. Năm 1558, sau khi hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhờ chị là Ngọc Bảo xin Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ miền đất Thuận Quảng, ông đã đóng dinh ở […]

Tiếng sáo người em út

Dương Nghiễm Mậu Nhatbook: Ba Mươi tháng Tư năm nay  mời mọi người đọc một truyện ngắn của Dương Nghiễm Mậu. Hơn bốn mươi năm kết thúc chiến tranh không biết có làm vơi đi được những mất mát hay không, nhưng Nhatbook chỉ hiểu rằng khi tiếng […]