Advertisements

Chuyên mục: Điểm sách

Song Xa- Chu Lai

[điểm sách] SÔNG XA

Điểm sách của Nhatbook “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại” (Nguyễn Duy). Đành mượn lời đề từ của Bên Thắng Cuộc để mở đầu. Hơn nửa đường lịch sử Việt Nam được biết đến là chiến tranh. Tất […]