Advertisements
Skip to content

Chuyên mục: Điểm sách

Song Xa- Chu Lai

[điểm sách] SÔNG XA

Điểm sách của Nhatbook “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại” (Nguyễn Duy). Đành mượn lời đề từ của Bên Thắng […]

Advertisements