Chuyên mục: Khoa học Tự nhiên

A course in Mathematics

A COURSE IN MATHEMATICS

Tác giả:              Frederick S. Woods Nxb:                   Ginn and Company Năm xuất bản:  1907 (2010 from Forgotten books) Ngôn Ngữ:        English Định dạng:        PDF  ISBN:         […]

Games gods and gambling

GAMES, GODS, AND GAMBLING

Tác giả:             F. N. David, D.Sc Nxb:                  Hafner Publishing Company Năm xuất bản:  1962 Ngôn Ngữ:        English Định dạng:        PDF  (Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)