Advertisements
Skip to content

Chuyên mục: Quan hệ Quốc tế

nhatbook-QuyTacUngXu_Schaeffer-2017

Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông: một sai lầm lớn

Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông: một sai lầm lớn   Tác giả: Daniel Schaeffer Người dịch: Trần Đức Anh Sơn Tạp chí: Phát triển Kinh tế Xã […]

Advertisements
nhabookvhb-Asia Cauldron-Robert D._Kaplan-2014

ASIA’S CAULDRON

Asia’s cauldron The South China Sea and the end of a stable pacific Tác giả:         Robert D. Kaplan NXB:              Random House Năm: […]

Trần_Quang_Cơ

HỒI ỨC VÀ SUY NGHĨ

Hồi ức và suy nghĩ Tác giả:         Trần Quang Cơ NXB:              N/A Năm:              2003 Ngôn Ngữ: […]