Chuyên mục: Khoa học xã hội

Nhatbook- Su nam bon chu-Giao tien van

SỬ NAM BỐN CHỮ

Sử Nam Bốn Chữ Tác giả:             Trần Quang Tặng Nxb:                  Imprimerie Thuc Nghiep An Quan Năm:                1922 Ngôn Ngữ:       Tiếng Việt Định dạng:   […]

Nhatbook- Understanding Arguments 8th Edition-Walter Sinnott-Armstrong

UNDERSTANDING ARGUMENTS

Tựa sách:        Understanding arguments- An Introduction to informal                                logic  Tác giả:           Walter Sinnott-Armstrong Nxb:                 Wadsworth, Cengage Learning […]

Nhatbook- Triet hoc nhap mon- Le Ton Nghiem

TRIẾT HỌC NHẬP MÔN

Tựa sách:         TRIẾT HỌC NHẬP MÔN Tác giả:             Karl Jaspers Người dịch:       Lê Tôn Nghiêm Nxb:                  Trung tâm Học liệu xuất bản Năm:           […]