Chuyên mục: Kinh tế – Kinh doanh

Nhatbook-Viet Nam 2035 Tieng Viet-Bo ke hoach dau tu-2016

VIỆT NAM 2035

Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh Vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ Tác giả:      Ngân hàng Thế Giới & Bộ Kế hoạch Đầu tư Năm:         2016 Ngôn Ngữ: Tiếng Việt  Định dạng: pdf   Thấy quan trọng nên lưu lại ở đây […]