Skip to content
Advertisements

Chuyên mục: Quản trị

nhatbook-Giai phap dot pha - Jay Abraham-2011

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

Giải pháp đột phá Tác giả:       Jay Abraham                     Trần Đăng Khoa & Uông Xuân Vy (dịch) NXB:     […]

Nhatbook-Business Analysiss of Knowledge

BUSINESS ANALYSIS BODY OF KNOWLEDGE

Business Analysis Body of Knowledge Tác giả:            International Institute of Business Analysis Nxb:                 N/A Năm:     […]

Nhatbook-How_Would_You_Move_Mount_Fuji- William Poundstone

HOW WOULD YOU MOVE MOUNT FUJI

How would you move mount Fuji Tác giả:    William Poundstone Nxb:           Little, Brown and Company Năm:         2003 Ngôn Ngữ: English Định […]

Nhatbook-Marketing management, Millenium Edition-Philip Kotler-2002

MARKETING MANAGEMENT, MILLENIUM EDITION

Marketing Management, Millenium Edition Tác giả:      Philip Kotler  Nxb:           Pearson Custom Publishing Năm:         2002 Ngôn Ngữ: English Định dạng: […]

Nhatbook-Uy thac cong viec hieu qua - Business Edge

ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Ủy thác công việc hiệu quả Đừng để công việc nhấn chìm bạn Tác giả:      Business Edge Nxb:           Trẻ Năm:       […]

Nhatbook-Thuat lanh dao nhom - Dan dat n - Business Edge

THUẬT LÃNH ĐẠO NHÓM

Thuật lãnh đạo nhóm Dẫn dắt nhóm đến thành công Tác giả:      Business Edge Nxb:           Trẻ Năm:         2003 Ngôn […]