Advertisements
Skip to content

Chuyên mục: Khoa học máy tính & phần mêm

Software engineering

SOFTWARE ENGINEERING (9th Edition)

Tác giả:              Ian Sommerville Nxb:                   Pearson Năm xuất bản:  2011 Ngôn Ngữ:        English Định […]

Advertisements