Advertisements

Chuyên mục: Nhặt lá

Những đánh giá mang tính cá nhân và chủ quan về Học thuyết Giá trị thặng dư

Vĩnh San | Học thuyết giá trị thặng dư là một trong những công trình nghiên cứu vĩ đại của Karl Marx, nó được coi là hòn đá tảng của chủ nghĩa Marx – Lenin. Nó được trình bày trong bộ Tư bản của Marx. Marx đã đưa […]

Advertisements

Về bản chất của Dư luận xã hội

Mai Quỳnh Nam | Dư luận xã hội (DLXH) là một trong những biểu hiện sớm nhất của ý thức xã hội. Bản chất ý kiến của con người được nghiên cứu từ thời cổ đại. “Quan điểm triết học của Parmenid, Empedocl, Democrit đã đối lập khái […]

Không được xuyên tạc lịch sử

Tuấn Nguyễn | Nhatbook: Lịch sử là những bài học, và khi có những hiểu biết mới về các chứng cứ, sử liệu mới thì những gì chúng ta đã từng tin tưởng (cái tôi) cũng phải xem xét lại. Tác giả nhắc đến chủ nghĩa xét lại, […]