Chuyên mục: Tham khảo

Hưng Đạo Vương

HƯNG ĐẠO VƯƠNG

Tựa sách:         Hưng Đạo Vương Tác giả:             Lê Văn Phức & Phan Kế Bính Nxb:                  Đông Kinh Ấn Quán Năm:                1914 Ngôn Ngữ: […]

Hoàng Diệu

HOÀNG DIỆU

Tựa sách:         Hoàng Diệu (1829-1882) Tác giả:             Văn Nhan Nxb:                  Nùng Sơn Thi Xã Năm:                1952 Ngôn Ngữ:       Tiếng Việt […]

Guong su nam

GƯƠNG SỬ NAM

Tựa sách:         Gương sử Nam Tác giả:             Hoàng Thái Xuyên Nxb:                  N/A (Hà Nội) Năm:                1910 Ngôn Ngữ:       Tiếng Việt […]

Cac ton giao

CÁC TÔN GIÁO

Các tôn giáo Tác giả:             Paul Poupard Dịch giả:           Nguyễn Mạnh Hào Nxb:                  Thế Giới Năm:                1999 Ngôn Ngữ:       […]