Skip to content
Advertisements

Chuyên mục: Văn Học Nước Ngoài

nhatbook-So phan mot con nguoi - M. Cholokhov-2004

SỐ PHẬN MỘT CON NGƯỜI

Số phận một con người Tác giả:          Mikhail Sholokhov       NXB:               Hội Văn Học Năm:           […]

nhatbook-Song Dong em dem - T.1 - M. Cholokhov-2004

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM-TẬP 1

Sông Đông êm đềm-Tập 1 Tác giả:          Mikhail Sholokhov                              Nguyễn Thuy Ứng dịch NXB: […]

nhatbook-Song Dong em dem - T.2 - M. Cholokhov-2004

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM-TẬP 2

Sông Đông êm đềm-Tập 2 Tác giả:          Mikhail Sholokhov                              Nguyễn Thuy Ứng dịch NXB: […]

nhatbook-Song Dong em dem - T.3 - M. Cholokhov-2004

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM-TẬP 3

Sông Đông êm đềm-Tập 3 Tác giả:          Mikhail Sholokhov                              Nguyễn Thuy Ứng dịch NXB: […]

nhatbook-Song Dong em dem - T4 - M. Cholokhov-2004

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM-TẬP 4

Sông Đông êm đềm-Tập 4 Tác giả:          Mikhail Sholokhov                              Nguyễn Thuy Ứng dịch NXB: […]

nhatbook-Bien - John Banuille-2007

BIỂN

Biển Tác giả:         John Banuille                       Trịnh Lữ dịch NXB:              Văn Học […]

nhatbook-Khong gia dinh - T.1 - Hector Malot-2002

KHÔNG GIA ĐÌNH- TẬP 1

Không gia đình-Tập 1 Tác giả:       Hector Malot                     Huỳnh Lý dịch NXB:           Văn […]

nhatbook-Khong gia dinh - T.2 - Hector Malot-2002

KHÔNG GIA ĐÌNH- TẬP 2

Không gia đình-Tập 2 Tác giả:       Hector Malot                     Huỳnh Lý dịch NXB:           Văn […]