Advertisements
mo ta cong viec

MÔ TẢ CÔNG VIỆC, YÊU CẦU CHUYÊN MÔN VÀ CÁC TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Tác giả:              MPDF Nxb:                   Trẻ Năm xuất bản:  2001 Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt Định dạng:        PDF  (Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)   Advertisements

Advertisements
Phan tich cong viec

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tác giả:              MPDF Nxb:                   Trẻ Năm xuất bản:  2001 Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt Định dạng:        PDF  (Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)  

ZEN IN THE ART OF WRITING

Tác giả:             Ray Bradbury Nxb:                   Joshua Odell Editions Năm xuất bản:  1996 Ngôn Ngữ:        English Định dạng:        PDF  (Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)