Business Analysis

BUSINESS ANALYSIS

Tác giả:              Debra Paul Nxb:                   British Informatics Society Năm xuất bản:  2010 Ngôn Ngữ:        English Định dạng:        PDF  (Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)  

Den cu Tran Dinh

ĐÈN CÙ-TẬP 2

Tác giả:              Trần Đĩnh Nxb:                   Người Việt Books Năm xuất bản:  2014 Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt Định dạng:        PDF  (Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) […]

Den cu Tran Dinh

ĐÈN CÙ-TẬP 1

Tác giả:              Trần Đĩnh Nxb:                   Người Việt Books Năm xuất bản:  2014 Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt Định dạng:        PDF  (Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) […]