Thẻ: chính trị

Tam Quyen Phan Lap

Học thuyết phân chia quyền lực – Một cách tư duy về quyền lực Nhà nước

Bùi Ngọc Sơn | Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | …Việt Nam không áp dụng học thuyết phân chia quyền lực (phân quyền, tam quyền phân lập) trong tổ chức quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước ở Việt Nam được thiết kế theo […]

Advertisements
Mao Trach Dong

Thể chế độc tài ở Trung Quốc (1)

Khắc Trung | Theo Học Điển của Thư Cục Tam dân- Đài Bắc – (xuất bản năm 1995, trang 793), “Độc tài là chỉ chế độ chính trị tập trung chủ quyền quốc gia vào tay một người hoặc số ít người, đối lập với dân chủ; nhân dân không […]

nhatbook-Chinh tri hoc so sanh-Ngo Huy Duc-2010

CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH

Chính trị học so sánh Cách tiếp cận và so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới Tác giả:         TS. Ngô Huy Đức NXB:              N/A Năm:              2010 Ngôn Ngữ:     […]

nhatbook-Quan vuong - Thuat tri nuoc - Niccolo Machiavelli-2010

QUÂN VƯƠNG

Quân Vương Tác giả:     Niccolo Machiavelli                   Vũ Mạnh Hồng, Nguyễn Hiền Chi dịch NXB:          Tri Thức Năm:           2010 Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt Định dạng:   pdf (Nếu link chết vui […]