Advertisements

Thẻ: chính trị

Thế tam giác của quan hệ quốc tế Mỹ-Trung-Xô trong chiến tranh Việt Nam năm 1972

Advertisements

Advertisements
Mao Trach Dong

Thể chế độc tài ở Trung Quốc (1)

Khắc Trung | Theo Học Điển của Thư Cục Tam dân- Đài Bắc – (xuất bản năm 1995, trang 793), “Độc tài là chỉ chế độ chính trị tập trung chủ quyền quốc gia vào tay một người hoặc số ít người, đối lập với dân chủ; nhân dân không […]

nhatbook-Chinh tri hoc so sanh-Ngo Huy Duc-2010

CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH

Chính trị học so sánh Cách tiếp cận và so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới Tác giả:         TS. Ngô Huy Đức NXB:              N/A Năm:              2010 Ngôn Ngữ:     […]