Thẻ: George Dutton

nhatbook-the-tay-son-uprising-george-dutton-2006

THE TÂY SƠN UPRISING

The Tây Sơn Uprising Society and Rebellion in Eighteenth-Century Vietnam Tác giả:      George Dutton NXB:           University of Hawai‘i Press Năm:           2006 Ngôn Ngữ:  English Định dạng:   pdf bản dịch tiếng Việt có thể mua tại đây: <LINK>