nhatbook-Hat Xam-Tran Viet Ngu-2002

HÁT XẨM

Hát xẩm là loại nhạc đặc biệt của lớp người mù lòa trước đây rất được dân ta ưa thích, chẳng kể nông thôn hay…

Xem thêm HÁT XẨM