Thẻ: Huế 1975

Lệnh rút khỏi Huế của Tổng thống Thiệu

Advertisements

Advertisements