Thẻ: Khái Hưng

nhatbook-Dep-Khai Hung

ĐẸP

  Cùng quan điểm với tôn chỉ trong Tự Lực Văn Đoàn, Khái Hưng đã thể hiện tiếng nói trong văn nghiệp của ông qua toàn bộ tác phẩm. Phải phân tích toàn bộ tác phẩm của ông mới nói lên được hành trình ông đi và gửi […]

nhatbook-thua-tu-khai-hung-tu-luc-van-doan

THỪA TỰ

Thừa tự Tác giả:      Khái Hưng                    Tự Lực Văn Đoàn NXB:           Phượng Giang Năm:           1953 Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt Định dạng:   pdf (Nếu link chết vui lòng comment […]

nhatbook-so-dao-hoa-khai-hung-tu-luc-van-doan

SỐ ĐÀO HOA

Số đào hoa Tác giả:      Khái Hưng                    Tự Lực Văn Đoàn NXB:           Văn Nghệ Năm:           1967 Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt Định dạng:   pdf (Nếu link chết vui lòng […]