Thẻ: Kháng chiến chống Pháp

Phong Trào Yên Thế qua bưu ảnh

Sưu Tầm | Pierre Dieulefils | Là nhà nhiếp ảnh và sản xuất bưu ảnh lớn nhất tại Việt nam đầu thế kỉ XX, Pierre Dieulefils chụp rất nhiều ảnh về kiến trúc, phong cảnh, sinh hoạt hàng ngày và người dân đủ mọi tầng lớp. Với lợi […]