Advertisements

Thẻ: Kinh tế học

nhatbook-free banking-Larry J Sechrest-2008

FREE BANKING

Advertisements

Advertisements

Lỗi lầm không thuộc về GDP

Minh Thuận tổng hợp | Mọi người chỉ trích GDP, nhưng những lựa chọn thay thế cũng không tốt hơn. Khi chúng ta vẫn đang ở trong “màn sương mù” bởi thiếu vắng dữ liệu thống kê đầy đủ, thì “GDP, với tất cả thiếu sót, vẫn là […]