Thẻ: Lịch sử thế giới

nhatbook-giai phong lich su-Ta Chi Dai Truong-1968

Giải phóng lịch sử

Tạ Chí Đại Trường: Thế chiến thứ hai, do khủng hoảng ý thức hệ Tây phương trong tổ chức xã hội tư bả kỹ nghệ, làm suy yếu những cường quốc gia ở Tây Âu, là điều kiện khách quan khiến cho cao trào giải phóng thuộc địa […]

nhatbook-Adolf Hitler Dang Quoc Xa-Vu Tai Luc

ADOLF HITLER- ĐẢNG QUỐC XÃ

  Từ một gã thanh niên lông bông không nghề nghiệp và địa vị xã hội, Adolf Hitler trở thành lãnh đạo phong trào Quốc xã và trùm phát xít độc đoán nhất lịch sử nhân loại. Nền chính trị Áo bị chi phối bởi những bất hòa […]