Advertisements

Thẻ: người Maya

nhatbook-Ngay tan the 2012 - Lawrence E. Joseph-2010

NGÀY TẬN THẾ 2012

Ngày tận thế 2012 Những giả định về thời điểm kết thúc của nền văn minh nhân loại Tác giả:          Lawrance E. Joseph                        Phương Oanh dịch NXB:               Thời […]

Advertisements