Thẻ: Nguyễn Công Trứ

nhatbook-Khao luan ve Nguyen Cong Tru-Doan Quoc Si-1960

KHẢO LUẬN VỀ NGUYỄN CÔNG TRỨ

  Đời sống Nguyễn Công Trứ đã đạt được một thế quân bình tuyệt đẹp. Triết lý hành động đi song song với tư tưởng khinh thế ngạo vật và hưởng lạc. Một nhà nhập thế nhẫn nại tích cực điều hòa với một nhà xuất thế có […]