Advertisements

Thẻ: Nguyễn Đắc Thanh

nhatbook-Quyen tri Trung Hoa - T.2 - Lanh Thanh Kim-1993

QUYỀN TRÍ TRUNG HOA-TẬP 2

Advertisements

Advertisements
nhatbook-Quyen tri Trung Hoa - T.2 - Lanh Thanh Kim-1993

QUYỀN TRÍ TRUNG HOA-TẬP 1

Lời của người giành quyền: Hàn tử nói: Vua lập công thành danh bằng bốn điều: một là thiên thời, hai là lòng người, ba là kỹ năng, bốn là vị thế. Nếu được thiên thời thì không cần dốc sức mà tự sinh, được lòng người thì […]

nhatbook-Quan Tu truyen - Cao Lien Han-1998

QUẢN TỬ TRUYỆN

Quản tử truyện Tác giả:     Cao Liên Hân                   Ông Văn Tùng & Nguyễn Đắc Thanh dịch NXB:          Văn Học Năm:           1998 Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt Định dạng:   pdf (Nếu […]