Advertisements

Thẻ: Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê và Không Khí của Văn Hóa miền Nam trước 75

Hoàng Anh Tuấn | Với khoảng 100 tác phẩm phát hành trong thời chiến, cụ Nguyễn Hiến Lê có thể là tác giả viết nhiều, in nhiều, và được đọc nhiều nhất trong thời kỳ 1950-1975 ở miền Nam. Lại có khoảng 20 bản thảo của cụ được […]

Advertisements