Advertisements

Thẻ: Nguyễn Minh Ngọc

nhatbook-Bien Dong Quan ly tranh chap va dinh huong giai phap-Dang Dinh Quy-2013

BIỂN ĐÔNG- QUẢN LÝ TRANH CHẤP VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

Biển Đông- Quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp Chủ biên:    Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc NXB:           Thế Giới Năm:           2013 Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt Định dạng:   pdf   Advertisements

Advertisements