Advertisements

Thẻ: Nguyễn Quang Hồng

nhatbook-Khai luan Van tu hoc chu Nom - Nguyen Quang Hong-2008

KHÁI LUẬN VĂN TỰ HỌC CHỮ NÔM

Nội dung cuốn sách nghiên cứu và trình bày một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản được đặt ra khi đi vào tìm hiểu chữ viết cổ truyền của các dân tộc ở Việt Nam, mà trọng tâm là chữ Nôm của người Việt. Đó […]

Advertisements