Advertisements

Thẻ: Nguyễn Thị Quế

nhatbook-Mot so van de chinh tri quoc te trong giai doan hien nay-Nguyen Hoang Giap-2012

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay Tác giả:          Nguyễn Hoàng Giáo, Nguyễn Thị Quế, Thái Văn Long, Phan Văn Rân NXB:               Chính Trị Quốc Gia Năm:           […]

Advertisements