Advertisements

Thẻ: Nguyễn Tiến Hưng

‘The Vietnam War’ và Khi Đồng Minh Tháo Chạy

Nguyễn Tiến Hưng BBC 9-Thg10-2017 Ánh lửa từ những bó đuốc của đoàn người da trắng đi tuần hành tại Charlottesville tháng 8 vừa qua làm sáng rực bầu trời khuôn viên trường Đại Học Virginia (UVA) gợi lại cho chúng tôi bao nhiêu kỷ niệm về vấn […]

Advertisements