Advertisements

Thẻ: Nguyễn Trường Tộ

Từ Fukuzawa Yukichi nhìn về Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Cảnh Bình | Có thể nói, ở hai ông Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi (Phúc-Trạch Dụ-Cát). Có rất nhiều sự tương đồng về thời đại, về đất nước, về tình hình thế giới bởi cả hai sống cùng trong một giai đoạn lịch sử. Từ thực […]

Advertisements