Thẻ: Nguyễn Văn Chính

nhatbook-Tap chi KHXH quoc te A3

Những “tử huyệt” của các tạp chí KHXH&NV ở nước ta hiện nay (*)

Advertisements

Advertisements

GS Phan Huy Lê – Một trí thức công

Nguyễn Văn Chính | Đã có nhiều bài viết về GS Phan Huy Lê, một trí thức lớn của đất nước, người “dẫn dắt sự phát triển của sử học”, một người “tổng kết lịch sử” và “đổi mới sử học” Việt Nam. Bài viết này góp thêm […]