Advertisements

Thẻ: Nha học chính Đông Pháp

nhatbook-Quoc van giao khoa thu Lop So dang-Tran Trong im-1935

QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ-LỚP SƠ ĐẲNG

 Quốc Văn giáo khoa thư-Lớp Sơ đẳng Nếu sau này, việc nước đảo điên, ấy chỉ vì niềm nhân hậu, tính trọng nghĩa, đức yêu người của Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Luân lý giáo khoa thư đã bị đánh mất. Thay vào đấy, những lề thói mới […]

Advertisements