Advertisements

Thẻ: nhân sinh quan

Những giá trị tích cực và hạn chế trong nhân sinh quan của người Việt

Phùng Thị An Na Nhân sinh quan truyền thống người Việt là mẫu số chung của phép cộng các triết lý nhân sinh của các tộc ngườiViệt Nam, luôn gắn liền vớinông nghiệp (lúa nước) và thiết chế làng – xã, được triển khai trong một hệ thống […]

Advertisements