Advertisements

Thẻ: nhận thức khoa học

nhatbook-Logic quy nap va vai tro cua no - Nguyen Gia Tho-2005

LOGIC QUY NẠP VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NHẬN THỨC KHOA HỌC

Logic quy nạp và vai trò của nó trong nhận thức khoa học   Chủ biên: Nguyễn Gia Thơ Nxb: Khoa Học Xã Hội Năm: 2005 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: pdf Advertisements

Advertisements