Advertisements

Thẻ: nxb Nam Hà

nhatbook-Khai Hung than the ve tac pham-ntg-1972

KHÁI HƯNG, THÂN THẾ VÀ TÁC PHẨM

Khái Hưng mang cốt cách một người tài tử, thích ngao du nay đây mai đó, du sơn du thủy như một cụ nhà Nho ngày xưa. Những cảnh cật vùng trung du mà anh thường hay tả trong các truyện của anh (vùng Phú Thọ, vùng Bắc […]

Advertisements