Advertisements

Thẻ: nxb Quê Hương

nhatbook-Bach Viet-Nguyen Cat Ngac-1950

BÁCH VIỆT

Đối chiếu với bản đồ nước Tàu hồi nhà Chu thì nước ta gần là bờ cõi nước Sở, một nước chư hầu của nhà Chu, về thế kỷ thứ 10 trước Thiên Chúa. Vậy nước Sở có liên lạc gì với nước ta? Hay nói chung, với […]

Advertisements