Thẻ: nxb Sơn Quang

nhatbook-Khảo Luận Luật Thơ-Lam Giang-1967

KHẢO LUẬN LUẬT THƠ

Advertisements

Advertisements
nhatbook-Hung khi Tay Son-Lam Giang-1968

HÙNG KHÍ TÂY SƠN

  Tinh kỳ phất phới xoay nghiêng gió Vó ngựa dồn vang dội bạt ngàn Thần tốc trùng quân dâng tráng khí Oai hùng trang sử chớp hào quang Đống Đa vun đắp gò thinh thế Xoài Mút gầm vang khúc khải hoàn Phạt Bắc chinh Nam lừng […]