Thẻ: nxb Xây Dựng

nhatbook-Kien truc sinh khi hau - Pham Duc Nguyen-2008

KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU

  Kiến trúc sinh khí hậu là kiến trúc có xem xét đến điều kiện khí hậu của địa điểm, trong tác động tới con người, nhờ đó thiết kế và xây dựng các đô thị, các công trình phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, […]