Thẻ: Phạm Minh Kiên

nhatbook-Tien Le van mat-Pham Minh Kien

TIỀN LÊ VẬN MẠT

  Mây sầu cuồn cuộn, lạc loài én nhạn bơ vơ. Gió thảm dật dờ vày đạp cỏ cây xơ xác. Cá buồn tình xếp vi biển lội, chim tuổi phận xếp cánh biến bay; cuộc tang thương do con tạo đặt bày, bề suy-thạnh bởi người gây […]