Thẻ: Phạm Ngọc Thảo

nhatbook-quan doi va nhan dan-Pham Ngoc Thao-1957

Quân đội và nhân dân

Phạm Ngọc Thảo (1922–1965) là một tình báo viên bí ẩn trong suốt Chiến tranh Việt Nam. Ông là cán bộ tình báo của Quân đội nhân dân Việt Nam cài vào trong đội ngũ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông là người có nhiều ảnh […]