Thẻ: Phan Trần Chúc

nhatbook-Le Hoan-Phan Tran Chuc

LÊ HOAN

Lê Hoan Tác giả:          Phan Trần Chúc NXB:               Tân Việt Nam Năm:               1939 Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt Định dạng:      pdf   Tusachtiengviet.com

Nhatbook-Le Chieu Thong-Phan Tran Chuc-1952

VUA LÊ CHIÊU THỐNG

Vua Lê Chiêu Thống (Bánh xe khứ quốc) Tác giả:          Phan Trần Chúc NXB:               Chính Ký Năm:               1952 Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt Định dạng:      pdf   Tusachtiengviet.com

nhatbook-Bang Quan Cong-Phan Tran Chuc

BẰNG QUẬN-CÔNG

Bằng Quận-Công Tác giả:          Phan Trần Chúc NXB:               Mai Lĩnh Năm:               1942 Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt Định dạng:      pdf     Tusachtiengviet.com