Advertisements

Thẻ: Tạ Chí Đại Trường

nhatbook-giai phong lich su-Ta Chi Dai Truong-1968

Giải phóng lịch sử

Tạ Chí Đại Trường: Thế chiến thứ hai, do khủng hoảng ý thức hệ Tây phương trong tổ chức xã hội tư bả kỹ nghệ, làm suy yếu những cường quốc gia ở Tây Âu, là điều kiện khách quan khiến cho cao trào giải phóng thuộc địa […]