Thẻ: Tạp chí Bách Khoa

nhatbook-quan doi va nhan dan-Pham Ngoc Thao-1957

Quân đội và nhân dân

Phạm Ngọc Thảo (1922–1965) là một tình báo viên bí ẩn trong suốt Chiến tranh Việt Nam. Ông là cán bộ tình báo của Quân đội nhân dân Việt Nam cài vào trong đội ngũ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông là người có nhiều ảnh […]

nhatbook-giai phong lich su-Ta Chi Dai Truong-1968

Giải phóng lịch sử

Tạ Chí Đại Trường: Thế chiến thứ hai, do khủng hoảng ý thức hệ Tây phương trong tổ chức xã hội tư bả kỹ nghệ, làm suy yếu những cường quốc gia ở Tây Âu, là điều kiện khách quan khiến cho cao trào giải phóng thuộc địa […]

nhatbook-van de dich van-Nguyen Hien Le-1957

Vấn đề dịch văn

Dịch danh văn ngoại quốc là một việc vô cùng bổ ích. Ta có thể nhờ nó mà kiếm được các áp dụng văn phạm của người một cách thông minh, khéo léo vào văn phạm của ta mà làm cho Việt ngữ phong phú thêm, tế nhị […]