Thẻ: Thể chế

Mao Trach Dong

Thể chế độc tài ở Trung Quốc (1)

Khắc Trung | Theo Học Điển của Thư Cục Tam dân- Đài Bắc – (xuất bản năm 1995, trang 793), “Độc tài là chỉ chế độ chính trị tập trung chủ quyền quốc gia vào tay một người hoặc số ít người, đối lập với dân chủ; nhân dân không […]

Nhatbook-Kinh te hoc the che-Wolfgang Kasper-2011

KINH TẾ HỌC THỂ CHẾ

Kinh tế học thể chế Trật tự xã hội và chính sách công Tác giả:           Wolfgang Kasper Nxb:                 N/A Năm:              2011 Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt  Định dạng:   […]