Thẻ: Trương Bá Cần

nhatbook-ky niem 100 nam ngay Phap chiem Nam Ky-ntg-1967

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY PHÁP CHIẾM NAM KỲ

Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ Tác giả:      Trương Bá Cần, Phạm Cao Dương, Lê Văn Hảo, Nguyễn Khắc Ngữ, Trần Trọng Phủ, Lý Chánh Trung NXB:           Trình Bày Năm:           1967 Ngôn Ngữ:  Tiếng […]

Advertisements