Thẻ: truyện cổ

nhatbook-Truyn co nuoc nam Tap 2-Nguyen Van Ngoc-1934

TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM- TẬP 2

Thành trì cổ có sụp đổ, vùi dập xuống đất còn bỗng có lúc, có người đào bới, mô phỏng mà xây đắp lại được. Chớ những truyện cổ, không ai ghi chép, cứ để trong lời nói, trong cái lối gọi là “Truyền khẩu, truyền tụng” mà […]