Thẻ: Văn Học Việt Nam

Một vài suy nghĩ về hiện thực đất nước và văn học nghệ thuật sau 1975

Đỗ Kim Cuông |  1. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc đã hơn bốn mươi năm. Một quãng thời gian có thể gọi là dài đối với một dân tộc phải chịu đằng đẵng ba mươi năm chiến tranh chống lại hai cường quốc là […]

Advertisements