nhatbook-Tong hop bia tap san su dia

Đang ở thời loạn ly, giữa lúc mọi người đương lao đầu vào một cuộc sống vội vã, chỉ biết hôm nay mà không biết đến ngày mai, giữa lúc như có người đã nói là “chỉ phảng phất cái uy thừa của bốn ngàn năm văn hiến”, tập san Sử-Địa ra đời chẳng khác chi làm cái chuyện phi lý là đem đến những đồ ăn khó tiêu cho người đang bị bệnh về tiêu hóa trầm trọng. Tập san Sử-Địa tưởng đâu sẽ bị dập vùi trong sự cạnh tranh thương mại với bao hấp dẫn thời đại và lẽ sống nhục nhằn trước sự ơ hờ của mọi người.

Nhưng tập san Sử-Địa hiện tại cảm thấy mình còn có đất sống, và thật cảm động trước mối thiện cảm nhiều khi hết sức nồng nàn, khiến tập san rất nhiều khích lệ. Thể mới biết đất nước này dù có đau khổ tan thương, dù có khi khiếng người ta có cảm tưởng văn hóa đang bị xao lãng đến cùng cược, nhưng sức sống của văn hóa lúc nào cũng tiềm tàng mãnh liệt, và chỉ có dịp thuận tiện là có thể trỗi dậy.

[…] Tập san Sử-Địa không bao giờ chủ trương độc quyền cho một phe nhóm nào mà chỉ mong là nơi góp nhặt những tài liệu quý báu, những công trình khảo cứu giá trị của bất cứ ai để truyền lại sự thực lịch sử của ngàn xưa để cho ngàn sau.

Có một điều mà tập san Sử-Địa ước mong là các các công trình khảo cứu sao cho có giá trị khoa học đúng mức, mặc dù tập san Sử Địa luôn nghĩ đến tác dụng của ngành Sử-Địa, là chất liệu chính yesu để nuôi dưỡng tinh thần quốc gia dân tộc, nhưng không phải như vậy mà ta có thể bẻ quẹo, bóp méo sự thực lịch sử, trái lại các công trình nghiên cứu phải theo một phương pháp khoa học, sự thực lịch sử luôn được tôn trọng,

[…]

Trích Lá thư Tòa soạn, số 2


Liên kết đến các số của Tập san Sử-Địa:

Số 1 Tháng 1, 2, 3 – 1966 <LINK>
Số 2 Tháng 4, 5, 6 – 1966 <LINK>
Số 3 Tháng 7, 8, 9 – 1966 Đặc khảo về Trương Công Định <LINK>
Số 4 Tháng 10, 11, 12 – 1966 <LINK>
Số 5 Tháng 1, 2, 3 – 1967 Đặc khảo về phong tục Tết Việt Nam và các lân bang <LINK>
Số 6 Tháng 4, 5, 6 – 1967 <LINK>
Số 7 8 Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1967 Đặc khảo Phan Thanh Gian <LINK>
Số 9 10 Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1968 Đặc Khảo Quang Trung <LINK>
Số 11 Tháng 7, 8, 9 – 1968 <LINK>
Số 12 Tháng 10, 11, 12 – 1968 Kỷ niệm 100 năm Nguyễn Trung Trực <LINK>
Số 13 Tháng 1, 2, 3 – 1969 Kỷ niệm chiến thắng Xuân Kỷ Dậu <LINK>
Số 14 15 Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 1969 <LINK>
Số 16 Tháng 10, 11, 12 – 1969 Việt Kiều tại các lân bang <LINK>
Số 17 18 Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1970 <LINK>
Số 19 20 Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1970 Nam tiến của dân tộc Việt Nam <LINK>
Số 21 Tháng 1, 2, 3 – 1971 200 năm phong trào Tây Sơn <LINK>
Số 22 Tháng 4, 5, 6 – 1971 <LINK>
Số 23 24 Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1971 Đặc khảo Đà Lạt <LINK>
Số 25 Tháng 1, 2, 3 – 1972 <LINK>
Số 26 Tháng 1, 2, 3 – 1974 Kỷ niệm 300 năm ngưng chiến Nam Bắc phân tranh thời Trịnh Nguyễn <LINK>
Số 27  28 Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1974 <LINK>
Số 29 Tháng 1, 2, 3 – 1974 Đặc khảo về Hoàng Sa Trường Sa <LINK>